Nyhedsbrev

Aktuelle informationer
om projektet ...
Abonner nyhedsbrev

Styrkepositioner

For en grænseregion er grænseoverskridende samarbejde, det kulturelle møde og forståelsen for kulturelle forskelle de vigtigste (bløde) forudsætninger for en succesrig udvikling. I den forbindelse er det fælles arbejde med fælles emneområder et grundlæggende betingelse for vækst i regionen.

Projekt Vækstcenteret har udarbejdet en regionel dansk-tysk styrkepositionsanalysen. Analysen indeholder en vurdering af rammebetingelser og de økonomiske strukturer, eksisterende strategier og udviklingserklæringer samt over 50 interviews med regionale eksperter fra erhverslivet og politik. Fælles styrkepositioner/udviklingslinjer er infølge analysen:

 • Bæredygtig energi
 • Turisme og oplevelsesøkonomi
 • Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi
 • Fødevarer
 • Logistik
 • Tværgående emne Viden

De seks styrkepositioner/udviklingslinjerskal bruges til at profilere og markedsføre regionen som en fælles region. Parallel skal der inden for disse seks emneområder udvikles og gennemføres konkrete projektideer, som Projekt Vækstcenterets medarbejdere vil understøtte på en kompetent måde. .

Bæredygtig energi

Styrkepositionen Bæredygtig energi i den dansk-tyske grænseregion bliver bl.a. præget af:

 • et stort potentiale på energiområdet på begge sider af grænsen bl.a. på grund af de udprægede kompetencer og bestående samarbejdsstrukturer
 • meget gode naturrumlige forudsætninger for at fremme og udnytte bæredygtig energi
 • en omfattende viden hos kommuner, virksomheder, energiforsørgere og banker
 • uddannelsessteder og forskningsinstitutter med speciel fokus på (bæredygtig) energi

Turisme og oplevelsesøkonomi

Styrkepositionen Turisme og oplevelsesøkonomi i den dansk-tyske grænseregion bliver bl.a. præget af:

 • meget høje tal på overnatninger
 • overgennemsnitlige beskæftigelsestal i hotelbranchen
 • en meget høj betydning af tyske overnatningsgæster for regionen Syddanmark
 • allerede eksisterende mangfoldige grænseoverskridende aktiviteter og projekter
 • en fælles maritim positionering og dominerende kystturismey

Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi

Styrkepositionen Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi i den dansk-tyske grænseregion bliver bl.a. præget af:

 • en høj kompetence inden for sundhedsøkonomien
 • fremragende overregionale og internationale vigtige medicinske institutter og projekter
 • en forventet voksende betydning af sundhedsøkonomien pga. den demografiske udvikling og tiltaget af kroniske sygdomme

Fødevarer

Styrkepositionen Fødevarer i den dansk-tyske grænseregion bliver bl.a. præget af:

 • en stor betydning af fødevarebranchen
 • en stærk beskæftigelse og stabile brancheomsætninger (for tiden med store investeringer i fødevarebranchen)
 • en vigtig rolle som traditionel økonomisk faktor
 • et vækstpotentiale bl.a. inden for området "innovative produkter"
 • eksisterende projekter for at styrke det dansk-tyske samarbejde

Logistik

Styrkepositionen Logistik i den dansk-tyske grænseregion bliver bl.a. præget af:

 • nærheden til de skandinaviske markeder og som port til Kontinentaleuropa
 • Danmark som den vigtigste handelspartner for Slesvig-Holsten
 • udviklingen af mangfoldige logistiske kompetencer og knudepunkter

Tværgående emne Viden

Det tværgående emne Viden har bl.a. en afgørende betydning:

 • som tværgående og lovende område for grænseoverskridende projekter
 • for al økonomisk udvikling og alle emnefelter
 • for den positive udvikling som region for videnskab og teknologi

Kontakt

Plantagevej 4
DK - 6330 Padborg | Denmark
Tlf: 0045 73 67 41 26
info@vaekstcentret.eu

Regionskort

Se Vækstcentrets insatsområde her på vores regionskort... mere